ฮวงจุ้ยบ้านสุดซอย 2

รายการออกแบชีวิต บ้านจริงแล้วคือทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ทุกคนจะโทษดวง ฟ้าลิขิต
แต่ไม่เคยโทษตัวเองเลยว่าเรานั่นแหละเป็นคนทำให้การงาน การเงิน ความรัก ล้มเหลว เปลี่ยนแปลงจากเราสู่บ้านทำบ้านให้มีพลังแล้วเราก็จะทำอะไรถูกจังหวะ ถูกโอกาศเอง ฮวงจุ้ยปรับทุก20 ปี ในยุคนึงแต่ดวงมีขึ้นมีลงทุกปี
เมื่อสิ้นปีอย่าเสียดายปรับฮวงจุ้ยกับใครหรือจะเชิญนักฮวงจุ้ยท่านอื่นก็ไม่มีปัญหา แต่ต้องปรับทุกสิ้นปีเพื่อให้อย่ายงคคงกพันตลอดครับ