ฮวงจุ้ยกระตุ้นโชคลาภ2016

รายการออกแบชีวิต บ้านกับการปรับฮวงุ้ยจัดว่าสัมพันธ์กันอย่างยิ่ง ถ้าสังเกตุดวงมีขึ้นลงเป็น 4 รอบคือหนึ่งไตรมาศคือ 4 เดือน ดวงไม่เกี่ยวอย่างน้อยสนามแม่เหล็กหรือดวงดาวจะย้ายตำแหน่งทุกสิ้นปี 22-24 ธ.ค ของสิ้นปี ควรรู้ว่าโลกหมุนรอบตัวเองตลอดถ้ารู้จักนำพลังที่ดีมาใช้ในแต่ละปีโดยปรับย่อย ดวงไม่เกี่ยวถ้าเป็นนักธุรกิจจะคิดอะไรทันจังหวะและโอกาศ หมายเหตุ ฮวงจุ้ยคือการลงทุนแต่ได้คืน ฮวงจุ้ยพิชัยสครามแนวใหม่