รายการ”คนเหนือดวง”28/09/14เรื่องฮวงจุ้ยสำนักงาน 1 ฮวงจุ้ยพิชัยสงคราม

รายการ”ออกแบบชีวิต”ย้อนหลัง28/09/14 เรื่องฮวงจุ้ยสำนักงานตอน 1
อ.ธนวัฒณ์ ธันยาภัทร์ชัยกุล ฮวงจุ้ยพิชัยสงคราม http://www.fengshuidossier.com
ไอดีไลน์0805897799 095-6459568