รายการ”คนเหนือดวง”22/08/15 เรื่องมังกรน้ำ3 ฮวงจุ้ยพิชัยสงคราม

รายการ”คนเหนือดวง”ย้อนหลัง11/09/15 เรื่องมังกรน้ำ3
อ.ธนวัฒณ์ ธันยาภัทร์ชัยกุล ฮวงจุ้ยพิชัยสงคราม http://www.fengshuidossier.com