รายการ”คนเหนือดวง”11/09/15 เรื่องบ้านดีคนรวย ตอน ฮวงจุ้ยพิชัยสงคราม

รายการ”คนเหนือดวง”ย้อนหลัง11/09/15 เรื่องบ้านดีคนรวยตอน 2
อ.ธนวัฒณ์ ธันยาภัทร์ชัยกุล ฮวงจุ้ยพิชัยสงคราม http://www.fengshuidossier.com