ชมรายการ ฮวงจุ้ย”ออกแบบชีวิต”ย้อนหลัง วันที่ 4 ต.ค. 14 ตอนที่2

รายการ”ออกแบบชีวิต”ย้อนหลัง4/10/14 เรื่องฮวงจุ้ยคนเหนือดวง1
อ.ธนวัฒณ์ ธันยาภัทร์ชัยกุล ฮวงจุ้ยพิชัยสงคราม http://www.fengshuidossier.com
ไอดีไลน์0805897799 095-6459568