ชมรายการ ฮวงจุ้ย”คนเหนทือดวง”ย้อนหลัง 31/08/ 58 ฮวงจุ้ยช่องลมพิฆาต1

รายการ”คนเหนือดวง”ย้อนหลัง31/08/15 ฮวงจุ้ยช่องลมพิฆาต1
อ.ธนวัฒณ์ ธันยาภัทร์ชัยกุล ฮวงจุ้ยพิชัยสงคราม http://www.fengshuidossier.com
ไอดีไลน์0805897799 095-6459568