คนเหนือดวง 25ตอน1

ฮวงจุ้ย

เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกันในการดำรงชีวิต และการสร้างรากฐานชีวิตให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข สมบูรณ์พร้อมในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการงาน การเงิน ความรัก และสุขภาพที่ดี เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ใฝ่ศึกษาหาความรู้ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ และใช้วิชาที่มีในการช่วยเหลือตนเอง และเพื่อนมนุษย์ให้พ้นทุกข์ และมีชีวิตที่ดี มีความสุขยิ่งๆ ขึ้นไป.

ความหมายของคำว่า ฮวงจุ้ยนั้นไม่ได้มีความหมายเฉพาะแค่ลมกับน้ำ หรือธาติทั้ง 5 เท่านั้น แต่ยังมีการนำดวงกำเนิดมาเป็นองค์ประกอบหลักในการ ปรับเสริม ปรับแก้เพื่อให้ดวงของแต่ละท่านมีพื้นฐานที่ดีขึ้น และเมื่อ ฐานดีแล้ว การที่เราจะก้าวไปสู่ยอดของฐานดั่งปิรามิดนั้นก็จะไม่ยากเย็นอีกต่อไป ไม่ว่าจะมีอุปสรรค์ เข้ามาจากช่องทางใด เราก็สามารถวางชัยภูมิ ดักทาง แก้ กันไว้ให้ได้แบบพลิกดวงกันเลยทีเดียว เพราะฉะนั้น ก่อนที่ท่านจะสามารถ วางชัยภูมิ ให้กับตัวท่านได้นั้น ท่านต้องมีความเข้าใจในกฏแห่งดวงดาว และจักรวาล อย่างถ่องแท้เสียก่อน ท่านจึงจะทำการแก้เกมได้อย่างทันท่วงที ไม่ผิดพลาด

เมื่อท่านทราบอย่างถ่องแท้แน่นอนแล้วว่า ดวงของท่านถูกกำหนดมาเพื่อสิ่งใด ท่านก็จะสามารถเดินไปบนหนทางที่เป็นตัวตนของท่าน และสามารถนำความเจริญมาสู่ตัวท่านเองได้